Start înscrierilor pentru concursul “Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Piteşti”

Andri
3 Min Read
Start înscrierilor pentru concursul “Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Piteşti”

Primăria Pitești anunță organizarea, prin Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari, a concursului „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Municipiul Piteşti”, ajuns la cea de-a XI-a ediție. Regulamentul de desfășurare a acestei ediții a concursului, votat în ședința Consiliului Local Pitești din 28.03.2023, prevede următoarele:

• La concurs pot participa toate asociaţiile de proprietari din cartierele municipiului Piteşti, care nu înregistrează restanţe mai vechi de 30 zile către furnizorii de utilităţi.

• Asociaţiile de proprietari care au fost declarate câştigătoare în anii precedenţi pot participa la concurs numai în situaţia în care fac dovada că au efectuat lucrări semnificative în condominiu, de la data premierii şi până în prezent. În acest sens, asociaţiile interesate vor anexa, la cererea de înscriere, documentele justificative ale lucrărilor efectuate.

• Acţiunea va avea la bază voluntariatul sub coordonarea conducerii asociaţiei de proprietari şi a administratorului. Comitetul executiv, în colaborare cu persoanele active din asociaţie, va elabora un plan de acţiune după o prealabilă analiză şi evaluare a condominiului şi a terenului aferent.

• Perioada de desfăşurare a concursului este 03.04.2023 – 15.05.2023.

• Înscrierea la concurs se face prin cerere depusă la registratura Primăriei Municipiului Piteşti, începând cu data de 03.04.2023, până la data de 14.04.2023, inclusiv.

• Monitorizarea şi jurizarea concursului se vor face de către comisia desemnată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti. Din comisie fac parte specialişti din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti şi  S.C. Salpitflor Green S.A.

• Pe parcursul derulării concursului, acţiunile se vor populariza în mass-media locală (TV, radio şi presa scrisă).

Municipalitatea solicită ca spațiul verde să nu fie amenajat cu obiecte considerate deșeuri, confecționate din materiale poluante (plastic, cauciuc, pet-uri etc.).

Premiile concursului vor fi anunțate până la data de 15.05.2023.  Festivitatea de premiere a câştigătorilor va avea loc în cursul lunii mai 2023, în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Municipiului Piteşti.

Se va acorda un premiu pentru „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din Municipiul Piteşti”, ediția a XI-a, şi câte un premiu pentru „Cea mai frumoasă și cea mai curată asociaţie de proprietari din fiecare cartier”, pentru următoarele 10 cartiere: Găvana împreună cu zona Gârlei și Bd. Nicolae Bălcescu, Trivale și Mărășești, Banat și Exerciţiu, Craiovei, Războieni, Prundu şi Fraţii Goleşti, Tudor Vladimirescu, Popa Șapcă, zona Centru împreună cu Calea Bucureşti și Livezilor, zona Nord şi Eremia Grigorescu.

Distribuie