Vot în Parlament: Naveta funcționarilor din Primăriile de la țară- decontată din 2024

Andri
2 Min Read
Vot în Parlament: Naveta funcționarilor din Primăriile de la țară- decontată din 2024

În plină grevă a profesorilor, deputații acordă noi facilități funcționarilor din administrațiile publice locale.

Astfel, plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, cu 185 de voturi pentru și 89 de voturi împotrivă, un proiect care modifică legea cadru a salarizării în sensul în care se oferă posibilitatea Primăriilor din mediul rural să deconteze cheltuielile cu naveta funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului. Camera Deputaților este for decizionat și legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Potrivit legii, după articolul 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art.111. – (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ‘Administraţie’ din aparatul de specialitate al primarilor comunelor și al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune, posibilitatea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora, se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

(2) Stabilirea contravalorii cheltuielilor de transport prevăzute la alin.(1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

(3) Modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, potrivit prevederilor alin.(1), se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”.

Distribuie