Viziunea Consiliului Județean: La țară se merge cu bicicleta din… spirit ecologic!

Andri
2 Min Read
Viziunea Consiliului Județean: La țară se merge cu bicicleta din… spirit ecologic!

La ultima ședință a Consiliului Județean Argeș, pe ordinea de zi a fost și aprobarea unei “note conceptuale” privind oportunitatea realizării de piste de biciclete pe mai multe drumuri județene.

Ei bine, în concepția conducerii Consiliului Județean Argeș, pistele de biciclete nu sunt folosite în scop recreativ sau pentru transportul celor care nu-și permit o mașină, ci pentru… reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră!!!

Cităm chiar din raportul proiectului de hotărâre, votat la ședința CJ de săptămâna trecută:

“În vederea îmbunătăţirii calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), finanțează Programul de realizare a pistelor pentru biciclete.

(…) U.A.T. Județul Argeș a depus la AFM, în etapa I a sesiunii din noiembrie 2022, Dosarul de finanțare nerambursabilă înregistrat în Programul de realizare a pistelor pentru biciclete cu nr.VELO01202230300019. Pentru etapa a II-a, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2506/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, în situaţia în care proiectul depus în etapa I nu va fi respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, U.A.T. Județul Argeș va transmite către AFM studiul de fezabilitate”.

Semnează această aberație, menită a mulge banii de la AFM, directorii executivi din cadrul CJ Argeș, Alin Stoicea și Alisa Ciobanu.

Prin proiectul repsectiv s-ar dori realizarea de piste pentru biciclete pe următoarele drumuri: “DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, judeţul Argeș și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 – 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari si Șuici, județul Argeș”.

Distribuie