Programul Rabla Local, la Pitești. Vezi condițiile de eligibilitate!

Andri
4 Min Read
Programul Rabla Local

Primăria Pitești anunță că s-a înscris vineri, 21 aprilie, în Programul Rabla Local pentru casarea unui număr de 500 autovehicule uzate, urmând ca Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) să publice după data de 28 aprilie lista cu unitățile administrativ-teritoriale aprobate, cu care ulterior se va încheia contract de delegare. Persoanele fizice se pot înscrie la o dată care va fi comunicată ulterior, în aplicația pusă la dispoziție pe site-ul AFM, prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicației informatice. Administrația Fondului pentru Mediu va furniza Primăriei Pitești lista cu solicitanții înscriși în limita sumei bugetate.

După această etapă, potențialii beneficiari ai stimulentului de casare în valoare de 3000 lei, vor putea depune la Primăria Municipiului Pitești documentele justificative în baza cărora va fi verificată eligibilitatea și veridicitatea documentelor, urmând să fie încheiat contractul de finanțare între persoana fizică și Municipiului Pitești.

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare:

– este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a municipiului Pitești;

– deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale municipiului Pitești, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

– nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

– nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

– nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

– se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

– se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Criterii de eligibilitate pentru autovehiculul uzat:

– este înregistrat în evidențele fiscale ale municipiului Pitești;

– la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

– are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

-conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

Distribuie