Păzea! Noi schimbări decise de Comisia de circulație Pitești

Andri
5 Min Read

Traficul în Pitești este complet dat peste cap în ultima perioadă, atât din cauza diverselor lucrări de asfaltare, cât și din cauza ineficienței sistemului “smart” de semaforizare. În plus, în Comisia de sistematizare a circulației se fac lunar foarte multe modificări.

Astfel, în ședința Comisiei de miercuri au fost analizate și avizate următoarele propuneri: 

-Mutarea trecerii pentru pietoni de pe carosabilul străzii Valea Geamăna, din lateralul blocului B1, cu câtiva metri către podul de cale ferată, în așa fel încât autovehiculele care virează dinspre Bd. Petrochimiștilor și acordă propritate pietonilor să nu blocheze intersecția;

-Montarea a două limitatoare de viteză, unul pe strada Augustin Z.N. Pop și altul pe strada Constantin Dudescu, în apropierea intersecției celor două străzi (în analiză);

-Prin adresa nr. 58615/09.10.2023, se solicită avizul comisiei cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului ”Parcare supraterană str. Frasinului – Cartier Trivale”, situat pe strada Frasinului FN. Parcarea va avea o capacitate de 198 de locuri la interior și 35 de locuri afară. Varianta propusă pentru acces la locurile de parcare se face cu intrare de 22 m dinspre strada Frasinului, circulație cu sens unic în interior și ieșire de 13 m.

-Prin adresa nr. 58841/10.10.2023, se solicită avizul comisiei cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului „Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru construire de locuințe pentru tineri”, situat pe strada Smârdan FN, beneficiar UAT Municipiul Pitești, conform certificatului de urbanism nr. 872/27.07.2023. Terenul în cauză în suprafață de 2162 mp, îl reprezintă amplasamentul vechii piețe dezafectate având un singur acces auto dinspre strada Smârdan.

-Instituirea sensului unic pe strada Hamangiu, prin spatele blocurilor D5a și D5b, cu circulația autovehiculelor dinspre strada Manu Mărăcine către Bd. Republicii (în analiză);

-Ridicarea indicatoarelor cu semnificația „Oprirea interzisă” amplasate pe strada Barbu Ștefănescu Delavrancea pe partea stângă a direcției de mers spre strada Constantin Stătescu. 

-Amplasarea a două limitatoare de viteză pe carosabilul străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea, unul la nr. 43 și altul la numărul 35.

-Montarea unui indicator cu semnificația „Oprirea interzisă” care să acționeze în fața porții de acces în curtea interioară a Agenției de Protecția Mediului dinspre strada Vasile Lupu.  Accesul în cauză este drum de servitute pentru alte două proprietăți și frecvent se parchează în zonă, blocând intrarea.

-Prin adresa nr. 59639/13.10.2023, se solicită avizul comisiei de circulație pentru întocmire Plan Urbanistic de Detaliu cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului ”Locuință” (cu trei unități individuale), amplasat în municipiul Pitești, str. Nicolae Labiș nr. 28D, conform Certificatului de urbanism nr. 1005/05.09.2023. Astfel, potrivit planurilor de situație depuse și a memoriului de prezentare a planului urbanistic de detaliu, accesul la proprietate se face dintr-un drum de servitute care nu aparține domeniului public al municipiului Pitești. Propunerea de acces la proprietate este cu trei accese auto de câte 5 m, dinspre drumul privat. În interiorul proprietății se propune construirea unui număr de 6 locuri de parcare.

-Prin adresa nr. 59637/13.10.2023, se solicită avizul comisiei de circulație pentru întocmire Plan Urbanistic de Detaliu cu privire la racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului ”Locuință” (cu trei unități individuale), amplasat în municipiul Pitești, str. Nicolae Labiș nr. 28C, conform Certificatului de urbanism nr. 1004/05.09.2023. Astfel, potrivit planurilor de situație depuse și a memoriului de prezentare a planului urbanistic de detaliu, accesul la proprietate se face dintr-un drum de servitute care nu aparține domeniului public al municipiului Pitești. Propunerea de acces la proprietate este cu trei accese auto de câte 5 m, dinspre drumul privat. În interiorul proprietății se propune construirea unui număr de 6 locuri de parcare.

-Montarea unui limitator de viteză pe carosabilul străzii Tudor Vladimirescu, în fața blocului P2-3.

-Instituirea sensului unic de circulație pe aleea carosabilă dintre blocurile B8 și B9, care continuă printre blocurile B7 și B9 cartier Prundu, cu circulația autovehiculelor dinspre strada Horea Cloșca și Crișan.

Distribuie