Opt comune din Argeș, cadastrate integral

Andri
1 Min Read
Opt comune din Argeș

Conform datelor OCPI Argeș, în prezent, din totalul de 102 UAT-uri din judeţ, au fost cadastrate în proporţie de 100% opt UAT-uri (Albota, Lunca Corbului, Ungheni, Miroşi, Căldăraru, Izvoru, Recea, Sălătrucu), iar în alte 63 de se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor.

Proprietarii a aproximativ 3.000 de imobile din comuna Sălătrucu, judeţul Argeş, vor primi, în perioada următoare noile cărţi funciare. Documentele sunt eliberate, gratuit pentru cetăţeni, prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF), susţinut de Guvernul României.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri, situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 – cofinanţare de la bugetul de stat.

Distribuie