Noi facilități și drepturi pentru persoanele cu handicap

Andri
3 Min Read
Noi facilități și drepturi pentru persoanele cu handicap

Camera Deputaţilor a adoptat azi un proiect de lege care prevede acordarea mai multor facilităţi şi drepturi persoanelor cu dizabilităţi, obligând, printre altele, autorităţile administraţiei publice să asigure accesul acestor persoane la cultură, sport şi turism şi să monteze în clădiri şi locuri publice adaptări specifice fiecărui tip de handicap. S-au înregistrat 208 voturi „pentru” şi 46 abţineri, Camera Deputaților fiind for decizional în acest caz.

Pentru spaţiile de parcare de reşedinţă aparţinând domeniului public vor trebui montate indicatoare semnalizate prin semn internaţional, pentru cel puţin două locuri de parcare gratuită, adaptate şi rezervate pentru persoane cu handicap.

Potrivit completărilor introduse în lege, „în cadrul procesului de învăţământ, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la accesibilizarea clădirilor (…) după cum urmează: i) pentru persoanele cu handicap locomotor şi cu mobilitate redusă: rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi; ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăţi de vedere, inclusiv cu surdo – cecitate: sisteme acustice de ghidaj şi hărţi tactile; iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală şi amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive; iv) pentru persoanele cu handicap mintal şi psihic: sistem de ghidaj în limbaj uşor de citit”. De asemenea, aceste persoanele au dreptul la asigurarea de către unităţile şi instituţiile de învăţământ cel puţin a unei toalete accesibilizate pentru persoanele cu handicap.

Totodată, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure accesul persoanelor cu handicap la cultură, sport şi turism, astfel încât în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive şi de petrecere a timpului liber şi zonele exterioare aferente acestora să fie adaptări specifice tipurilor de handicap.

În acest sens, pentru clădirile de utilitate publică,  pentru mijloacele de transport în comun, principalele staţii şi vagoanele de transport feroviar pentru călători, spaţiile de parcare, străzile şi drumurile publice vor trebui montate rampe şi/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice şi vizuale de ghidaj şi informare, în limbaj uşor de citit, hărţi tactile, cel puţin o toaletă adaptată.

Distribuie