Guvernul vrea să regionalizeze DSP, IȘJ, DSVSA și Direcția Agricolă

Andri
2 Min Read
Guvernul vrea să regionalizeze DSP

Draftul de OUG privind reducerea cheltuielilor publice a fost modificat radical de către Guvern, iar acest document va intra în discuțiile finale din coaliție. Încă din titlul OUG se menționează faptul că acest act normativ are drept scop descentralizare/ regionalizarea României: ”ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea/regionalizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Conform documentului, următoarele instituții vor funcționa pe regiuni, nu pe județe, ca până acum:

“2. (1) Până la data de 1 ianuarie 2024 următoarele categorii de servicii publice se regionalizează:

a) Direcțiile de Sănătate Publică aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Sănătății;

b) Direcțiile Sanitar-Veterinare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare;

c) Direcțiile Județene pentru Agricultură aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; d) Direcțiile Județene Școlare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Educației;

(2) Guvernul României aprobă prin hotărâre organizarea și funcționarea pentru serviciile publice care intră în proces de regionalizare precum și orice alte categorii de măsuri necesare pentru regionalizarea serviciilor publice;

(3) În urma procesului de regionalizare a serviciilor publice menționate la alin.(1) trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:

a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;

b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii.”

Distribuie