Atenție, șoferi! Noi decizii ale Comisiei de circulație Pitești!

Andri
4 Min Read
Atenție

În ședința Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale din Pitești, organizată joi, 20 octombrie 2022, au fost analizate mai multe propuneri. Au fost avizate următoarele:

-Montarea de plăcuțe adiționale la indicatoarele rutiere existente cu semnificația „Oprirea interzisă” pe strada Tache Ionescu, pe tronsonul cuprins între calea ferată și intersecția cu strada Depozitelor.

-Reanalizarea punctului 12 al ședinței comisiei de circulație din data de 28.09.2022, în sensul că, pentru fluidizarea circulației auto pe Bd. 1 Decembrie 1918 se propune interzicerea parcării autovehiculelor în fața blocului M4, (zona cuprinsă între intersecțiile cu străzile Paltinului și Alunului) în intervalul orar 07:00-19:00 și montarea la indicatoarele de restricție, plăcuțe adiționale de ridicare vehicule (avizat în intervalul orar 07:30-18:00).

-Aplicarea unui marcaj hașurat pe carosabilul străzii Costache Negri, la intersecția cu strada Crinului, pentru ca autovehiculele care coboară de pe pasajul rutier Podul Viilor să nu mai blocheze intersecția.

– Mutarea trecerii de pietoni de strada Dârzu de la intersecția cu Calea Craiovei, cu trei metri spre pantă în vederea creării de spațiu pentru vehiculele care dau prioritate la pietoni, fără a crea blocaje în trafic.

-Amplasarea de indicatoare de restricție cu semnificația „Oprirea interzisă” pe Calea Craiovei, pe tronsonul cuprins între strada Dârzu și sensul giratoriu de la Târgul Săptămânal, pe ambele sensuri de circulație, atât pe carosabil cât și pe trotuare – cu plăcuțe adiționale de ridicare autovehicule.

-Instituirea unei restricții de tonaj de 7.5 tone pe podul de pe strada Depozitelor, care traversează pârâul Bascov în zona Matrițe Dacia, soluție propusă în urma expertizării tehnice a acestuia.

-Având în vedere faptul că autovehiculele care parchează în parcarea în spic de pe Calea Craiovei – tronsonul cuprins între intersecția cu str. Vasile Lupu și până la semafoare – ocupă mai mult de o bandă îngreunând circulația autovehiculelor de pe banda doi, în special a autobuzelor, se propune transformarea parcării într-una longitudinală. În acest mod se va asigura circulația autovehiculelor pe trei benzi pe sens.

-Amplasarea unei treceri pentru pietoni pe carosabilul străzii Ștefan Ciobanu la nr. 14, în dreptul scărilor care duc spre aleea din spatele blocului B22.

-În ședința din data de 22.12.2021, la punctul 12 de pe ordinea de zi, comisia de circulație a avizat racordarea la rețeaua de căi de comunicație a proiectului „construire centru comercial (LIDL), gospodărie de apă, împrejmuire amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare și organizare de șantier”, în strada Târgul din Vale, în incinta Autogării Astra.

Potrivit planului studiat atunci, erau propuse două accese unul către strada Târgul din Vale și celălalt către strada Tudor Vladimirescu, comisia avizându-le cu următoarele amendamente:

-pe strada Târgul din Vale, în dreptul accesului, va fi trasată linie dublă continuă;

-aprovizionarea cu camioane se face prin accesul dinspre str. Tudor Vladimirescu.

Prin adresa 53684/05.10.2022 a Direcției Arhitect Șef – Compartimentul Dezvoltare Urbană, se solicită reanalizarea avizului anterior, întrucât la accesul dinspre str. Tudor Vladimirescu, în urma actualizării planului topografic s-a constatat o diferență de nivel de aproximativ 1.5 m între carosabil și incintă, lucru care face imposibilă sistematizarea corespunzătoare a intrării. În acest context, se propune renunțarea la accesul dinspre strada Tudor Vladimirescu și relocarea acestuia pe strada dinspre latura de S-E a proprietății.

Distribuie