S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor care sunt potențiali poluatori prin natura activităților desfășurate și implicit a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare

Argeș Online
3 Min Read
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor care sunt potențiali poluatori prin natura activităților desfășurate și implicit a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. aduce la cunoștință utilizatorilor care sunt potențiali poluatori prin natura activităților desfășurate și implicit a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare din aria de operare că, în baza prevederilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrativ – teritoriale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș aprobat prin Hotărârea AGA ADIA nr. 36/31.08.2023, au obligația de a depune, la GHIȘEUL UNIC din Pitești, Bd. I.C. Brătianu, nr. 24A sau pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro, solicitarea în vederea emiterii autorizației privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în concordanță cu conținutul cadru postat pe site-ul societății www.apacanal2000.ro.
În cazul nedeținerii Autorizației privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate se aplică tarif majorat 50% în primele 30 de zile de la încheierea contractului, respectiv 100% în perioada următoare, conform prevederilor art.11 punct 11.3 din contract.
Utilizatorii care au aceasta obligație sunt cei care nu au obținut Autorizație privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate și care desfășoară următoarele activități economice:
– Restaurante, săli evenimente, hoteluri cu module de preparare a hranei, catering, cantine, pensiuni cu module de preparare a hranei;
– Cofetării, patiserii, gogoșerii, simigerii, pizzerii, fast-food-uri etc.;
– Spălătorii auto, spălătorii textile;
– Cabinete stomatologice, laboratoare analize, spitale, clinici medicale;
– Acoperiri metalice;
– Abatoare, carmangerii;
– Service auto;
– Tipografii;
– Brutării și centre de panificație;
– Unități de învățământ / educație cu module de preparare a hranei;
– Unități militare cu module de preparare a hranei / spălătorie lenjerii / parc auto;
– Unități de cazare / îngrijire / azile de bătrâni cu module de preparare a hranei / spălătorie lenjerii;
– Unități pentru creșterea și îngrijirea animalelor cu spații de producție, cabinete veterinare cu spațiu de intervenții chirurgicale;
– Stații distribuție carburanți;
– Parcuri auto;
– Supermarketuri cu module de preparare a hranei, compartimente de coacere bake-off;
– Activități de producție (cablaje, piese auto, cauciuc, încălțăminte, mobilă, piese și accesorii auto și pentru motoare, prelucrare lemn, folie, produse chimice – vopseluri, antigel, detergenți, diluant, cauciuc, produse alimentare și nealimentare, băuturi alcoolice, non-alcoolice, tutun, hârtie igienică, stații betoane, stații asfalt, plăci ceramice, hale industriale etc).
Termenul pentru depunere / transmitere documentație tehnică este 31.11.2023.

Distribuie